NPRCz w naszej bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna  w Dąbrowie Górniczej dołączyła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, poprzez realizację priorytetu nr 3:

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Realizacja programu poprzedzona była licznymi działaniami wstępnymi o charakterze konsultacyjnym. Dobór nowej literatury metodycznej, biblioterapeutycznej dla nauczycieli, najnowszej beletrystyki dla młodzieży oraz książek dla dzieci był uzgadniany w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej, dąbrowskimi bibliotekami szkolnymi, oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.  Zaproponowaliśmy również inne formy współpracy, takie jak: działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, współorganizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów.

W ramach programu po społecznych konsultacjach ze środowiskiem lokalnym, część zakupu nowych książek stanowi beletrystyka i literatura faktu dla dorosłych, która z powodzeniem może być również wykorzystana przez starszą młodzież.

Ogółem zakupiono 204 pozycje książkowe dla różnych grup wiekowych, oraz 9 audiobooków dla dzieci. Pozwoliło to wzbogacić ofertę naszej biblioteki w książki nowe, poszukiwane, a jednocześnie zbieżne tematycznie  z założeniami programu, oraz potrzebami czytelniczymi użytkowników naszej biblioteki.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza